Wystawa Projektowa Otwarta!

Wczoraj, 23 marca otworzyliśmy wystawę projektu Spotkajmy się Pomiędzy! Na wystawie pojawiło się wiele zainteresowanych osób. Część gości zgłosiła chęć udziału w projekcie czy też podała cenne kontakty do seniorów. Jeden z odwiedzajacych zaproponował aby zabrać uczestników projektu na prelekcję dotyczącą historii – Powstania Styczniowego lub Powstania Warszawskiego. Szczególnie ciekawa wydaje się możliwość zorganizowania lekcji muzealnej w Muzeum Powstania Warszawskiego w duchu historii mówionej.
Mieszkańcy dzielnicy docenili ideę projektu. Zauważyli, że w pędzącym świecie gdzie prawdziwe relacje zanikają lub zostają zastępowane przez wirtualne, międzypokoleniowy projekt ma ważną misję. Docenieni zostaliście również Wy – uczestnicy projektu. Jeden z mieszkańców nazwał Was „perełkami młodzieży’ zauważając jak wiele cierpliwości i dojrzałości wymaga od Was nawiązanie relacji z seniorami. Goście z podziwem wypowiadali się także o Waszej chęci zdobywania wiedzy z zakresu filmu i obrazu.
Tradycyjnie dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność na otwarciu wystawy oraz prezentujemy galerię z dnia jej otwarcia!

Komentarze są wyłączone.