O Stowarzyszeniu

Kim jesteśmy

Jesteśmy grupą ludzi w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach, wykształceniu oraz dokonaniach, połączonych wspólną wizją oraz motywacją do działania. W naszych działaniach biorą udział studenci i wykładowcy prawa, europeistyki, socjologii oraz wielu kierunków i profesji. Wiele z nas poznało się przy okazji działalności akademickiej, organizacji wydarzeń kulturalnych, happeningów i wyborów samorządowych. Organizacja, działająca nieformalnie od 2009 roku, została zarejestrowana w 2011 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od samego początku działalności zajeliśmy się kwestią edukacji filmowej, muzycznej oraz organizacją wydarzeń kulturalnych w różnych dzielnicach Warszawy. Nawiązaliśmy również współpracę z wieloma organizacjami i instytucjami działającymi aktywnie na terenie Warszawy oraz jej okolic.

Władze

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Marcin Dumieński prezes Maciej Podbielskowksi prezes
Filip Polaszek v-ce prezes Michał Nitychoruk v-ce eprezes
Jan Radzio v-ce prezes Marcin Bruzda sekretarz
Dorota Kosińska sekretarz Edwin Nowak – Grelow
Paweł Kiljunen Bartosz Staręga
Maciej Sawicki
Aleksander Brzozowski
Wojciech Czerwiński
Paweł Kraciuk

Nasze cele

Do naszych celów należy: Działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, w tym kreowanie postaw patriotycznych oraz proekologicznych. Działanie na rzecz zwiększenia dostępu do kultury wysokiej. Promowanie tolerancji, przezwyciężanie barier, uprzedzeń oraz stereotypów. Działanie na rzecz międzynarodowej mobilności młodzieży. Promowanie sportu oraz aktywnego trybu życia. Wspieranie przyjaznego mieszkańcom rozwoju przestrzennego Warszawy i przyległych jej miejscowości oraz ochrona ich dziedzictwa. Wspieranie działań mających na celu zwalczanie patologii społecznych. Promowanie Warszawy, jej dzielnic oraz przyległych miejscowości. Działania na rzecz zwiększenia udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i wspieranie form współpracy międzypokoleniowej. Działalność edukacyjna Dążymy do ich osiągnięcia poprzez: Wspieranie i organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieżowej m.in. w ramach unijnego programu Młodzież w Działaniu. Nawiązywanie współpracy z zagranicznymi stowarzyszeniami. Wspieranie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży. Organizację warsztatów, szkoleń, kursów, konferencji, targów, imprez, konkursów. Organizację happeningów i kampanii społecznych. Działalność wydawniczą. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem gospodarczym i środkami masowego przekazu – w kraju i za granicą. Udzielanie wsparcia inicjatywom, organizacjom i innym podmiotom prowadzącym działalność zbieżną z celami statutowymi. Wspieranie oraz organizowanie imprez sportowych. Nawiązywanie współpracy z instytucjami kultury. Aktywizacja społeczna oraz zrzeszanie, koordynacja i wspieranie wolontariuszy w celu realizacji założeń statutowych. Inicjowanie mechanizmów społecznej kontroli nad zagospodarowaniem przestrzennym terenu miasta stołecznego Warszawy i jego okolic.

Kontakt

+48 691 945 285
+48 501 301 582
+48 605 341 087
e-mail: inicjatywarazem@gmail.com

Dodaj komentarz