O projekcie

Projekt Spotkajmy się P o m i ę d z y jest skierowany do społeczności jednej z warszawskich dzielnic – Wawra.

Przedsięwzięcie składa się z szeregu działań artystycznych realizowanych wspólnie przez dwa pokolenia mieszkańców dzielnicy – seniorów i młodzież. Poprzez wspólne tworzenie rozmaitych form dokumentalnych – fotograficznych, filmowych i dźwiękowych, a następnie opracowanie i zrealizowanie koncepcji prezentowania efektów pracy w przestrzeniach publicznych dzielnicy, pragniemy ożywić aktywność społeczną i zintegrować pokolenia mieszkańców.

Obszarem twórczych poszukiwań będą wszystkie przejawy pamięci zbiorowej i indywidualnej. Korzystając z praktyki historii mówionej, zbierać będziemy rozmaite historie, opowieści i anegdoty związane z dzielnicą – poszczególnymi miejscami, osobami i zdarzeniami. Przeszłość Wawra jest skarbnicą rozmaitych tematów, począwszy od historii związanej z II wojną światową, poprzez tradycje letniskowe i sanatoryjne, wreszcie praktykowane tu, a odchodzące już w niepamięć tradycyjne rzemiosła, czy też życie artystyczne mieszkańców. Zbieranie opowieści nie tylko przyczyni się do lepszej znajomości lokalnej historii i do wzmocnienia lokalnego patriotyzmu, lecz także może być początkiem tworzenia lokalnego archiwum historii mówionej. Zebrany materiał będzie stanowił podstawę dalszych działań o charakterze artystycznym. Pragniemy jednak, by uczestnicy projektu sami dokonali wyboru w zakresie tematyki i formy wspólnych przedsięwzięć. Zaproponowane przez nas formy twórczej aktywności, a zatem działania z dźwiękiem i obrazem, mają charakter otwarty – pragniemy, by formuła wspólnego działania zrodziła się podczas spotkań w międzypokoleniowej grupie, tak, by każdy z uczestników – zarówno z grupy seniorów, jak i młodych – mógł znaleźć sposób na wyrażenie siebie w twórczym działaniu.

Nazwa projektu – Spotkajmy się P o m i ę d z y – trafnie oddaje jego istotę i wskazuje obszar, po którym zarówno uczestnicy, jak i realizatorzy będą się poruszać.

P o m i ę d z y jawi się jako jedyne możliwe miejsce, gdzie można podjąć próbę budowania relacji między przedstawicielami młodszego i starszego pokolenia.

P o m i ę d z y jest nie tylko receptą na „konflikt pokoleń”, jest także określeniem wyrażającym nieustanne balansowanie między teraźniejszością a przeszłością, które charakteryzuje komunikację między tymi dwoma grupami wiekowymi.

Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

PATRONAT HONOROWY

Pani Burmistrz Wawra Jolanta Koczorowska

PATRONAT MEDIALNY

PARTNER